การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง การดูแลที่เหมาะกับผู้ป่วยโรคมะเร็ง 

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ให้การจำกัดความเกี่ยวกับ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ว่า เป็นดูแลแบบประคับประคองมะเร็งสำหรับผู้ป่วยและครอบครัวของพวกเขาที่เสี่ยงกับการติดเชื้อด้วยโรคนี้ หรือคนที่มีสุขภาพจิตย่ำแย่จากการสูญเสียญาติที่ป่วยเป็นมะเร็ง แล้วยังมีการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ในบทความจะพูดถึง การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ให้ได้ทำความรู้จักมากยิ่งขึ้น  การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง มีเป้าหมายอย่างไรบ้าง   Palliative care หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เป็นการดูแลโดยประคับประคองชีวิตของผู้ป่วยและปรับปรุงคุณภาพชีวิตทั้งของผู้ป่วยรวมถึงครอบครัวผู้ป่วยเอง มีการฟื้นฟูสภาพร่างกาย สังคมจิตใจ และจิตวิญญาณ แบบองค์รวมตั้งแต่ระยะเริ่มแรกวินิจฉัยว่ารักษาไม่หาย จนถึงระยะสุดท้ายที่ผู้ป่วยมีเวลาเหลือในการใช้ชีวิตบนโลกอยู่น้อย ทีมแพทย์ที่ดูแลคนไข้ในรูปแบบนี้ยังต้องดูแลครอบครัวหลังจากการสูญเสียเพื่อให้ครอบครัวเหล่านั้นที่สูญเสียบุคคลที่รักจากโรคมะเร็งให้ยอมรับความจริง ยอมรับความสูญเสีย การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง มีเป้าหมายดังต่อไปนี้  ผู้ป่วยทุกข์น้อยลง ซึ่งความทรมานและความทุกข์มาจากการรักษาบางอย่างภายในห้องไอซียู หรือการรักษาเพื่อยื้อชีวิตในรูปแบบต่าง

Continue Readingการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง การดูแลที่เหมาะกับผู้ป่วยโรคมะเร็ง