การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง การดูแลที่เหมาะกับผู้ป่วยโรคมะเร็ง 

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง การดูแลที่เหมาะกับผู้ป่วยโรคมะเร็ง 

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง การดูแลที่เหมาะกับผู้ป่วยโรคมะเร็ง 

องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ให้การจำกัดความเกี่ยวกับ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ว่า เป็นดูแลแบบประคับประคองมะเร็งสำหรับผู้ป่วยและครอบครัวของพวกเขาที่เสี่ยงกับการติดเชื้อด้วยโรคนี้ หรือคนที่มีสุขภาพจิตย่ำแย่จากการสูญเสียญาติที่ป่วยเป็นมะเร็ง แล้วยังมีการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ในบทความจะพูดถึง การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ให้ได้ทำความรู้จักมากยิ่งขึ้น 

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง มีเป้าหมายอย่างไรบ้าง  

Palliative care หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เป็นการดูแลโดยประคับประคองชีวิตของผู้ป่วยและปรับปรุงคุณภาพชีวิตทั้งของผู้ป่วยรวมถึงครอบครัวผู้ป่วยเอง มีการฟื้นฟูสภาพร่างกาย สังคมจิตใจ และจิตวิญญาณ แบบองค์รวมตั้งแต่ระยะเริ่มแรกวินิจฉัยว่ารักษาไม่หาย จนถึงระยะสุดท้ายที่ผู้ป่วยมีเวลาเหลือในการใช้ชีวิตบนโลกอยู่น้อย ทีมแพทย์ที่ดูแลคนไข้ในรูปแบบนี้ยังต้องดูแลครอบครัวหลังจากการสูญเสียเพื่อให้ครอบครัวเหล่านั้นที่สูญเสียบุคคลที่รักจากโรคมะเร็งให้ยอมรับความจริง ยอมรับความสูญเสีย การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง มีเป้าหมายดังต่อไปนี้ 

  • ผู้ป่วยทุกข์น้อยลง ซึ่งความทรมานและความทุกข์มาจากการรักษาบางอย่างภายในห้องไอซียู หรือการรักษาเพื่อยื้อชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ทำให้ผู้ป่วยต้องทนทุกข์ ไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วยแต่อย่างใด 
  • เพื่อให้สังคมเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลแบบประคับประคองว่าจำเป็นมากขนาดไหนสำหรับผู้ป่วยที่มีเวลาในชีวิตน้อย 
  • พัฒนาหรือเพิ่มคุณภาพชีวิตจนถึงที่สุด 
  • มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ป่วยและครอบครัวจนถึงชีวิตระยะสุดท้าย 

มีวิธีอย่างไรในการเข้าถึง การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง  

ในการรับ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง จำเป็นต้องติดต่อแพทย์เพื่อรับการรักษาแบบประคับประคอง โรงพยาบาลทุกแห่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยประเภทนี้ ซึ่งจะต้องแจ้งให้แพทย์และพยาบาลที่ทำงานในหน่วยนี้ทราบ และค้นหาว่ามีโรงพยาบาลหรือคลินิกใดบ้างที่รับการรักษา แล้วติดต่อเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคที่รักษาไม่หายอย่างโรคมะเร็ง ผู้ป่วยมะเร็งสามารถเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งควบคู่ไปกับ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง แต่ไม่หยุดหรือละเลยการรักษาประคับประคองผู้ป่วย วัตถุประสงค์ของการดูแลรูปแบบนี้คือการดูแลผู้ป่วยอย่างใส่ใจและประคองไปจนกว่าผู้ป่วยจะจากโลกอย่างสงบ เพราะเป็นโรคที่รักษาไม่หาย คนไข้จึงไม่มีโอกาสรอดชีวิต มะเร็งเป็นโรคร้ายแรงที่คร่าชีวิตผู้คนจำนวนมาก 

จากบทความนี้ ทำให้ได้รู้จักกับ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ว่ามีวิธีการดูแลและเข้าถึงได้อย่างไร มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วยอย่างไร การดูแลแบบนี้จะเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังสร้างเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวก่อนผู้ป่วยเสียชีวิต